Bestuursvergaderingen

Vergadering Sportvereniging Noordhorn 20 maart 2019

Aanwezig:

Bert Hummel, Marcel klaveringa, Laurens Woldringh, Martin van Rijn,
Gonnie Dompeling.
Agenda:
1 Opening en welkom, mka Dirk Karsdorp
2 Voorstel Martin van Rijn te benoemen als voorzitter.
3 Leden bestand,en financiën bekijken,(contributie verhogen?)
4 Evaluatie trainster (training).
5 Formulieren tekenen betreft privacy wetgeving.
6 Andere clubs uitnodigen (Gonnie)
7 Schuurverkoop.
8 Komend seizoen Kom in de kom markt,meedoen?.
9 Verkoop boeken,internet?
10 Schuurverkoop?
11 Facebook info?
12 Vorderingen website.(Laurens).
13 Rondvraag

1 Bert opent de vergadering.

2 Martin wordt benoemd als voorzitter. Laurens zal dit nog voorleggen aan de Badmintongroep. Bij geen bezwaar is dit bevestigd.

3 Marcel geeft inzicht in de financiën. Afgelopen seizoen zijn er een aantal leden bijgekomen, zodat de kosten en baten elkaar voor het eerst sinds een aantal jaren dekken. Er is discussie over het verhogen van de contributie. Het bestuur wil die zo laag mogelijk houden. De kosten van de zaalhuur worden echter ieder jaar hoger, zodat het verstandig lijkt de contributie met €5,- te verhogen. Dit voorstel is met 4 stemmen voor en 1 tegen aangenomen.
N.B. Nagekomen suggestie: jaarlijkse aanpassing aan de inflatie zoals bij andere clubs gebeurt kan handig zijn.Er moet nog een kascontrole komen.

4 De nieuwe trainster van Keep Fit, Aafke Voskes, bevalt goed. Ze heeft frisse ideeën, is zorgvuldig en club en trainster raken steeds meer op elkaar ingespeeld.Nagegaan moet worden of iemand van zowel KeepFit als de Badmintongroep een EHBO-kwalificatie heeft. Deelnemen aan de vereniging is weliswaar voor eigen risico, maar bij ongelukken moet er toch adequaat gehandeld kunnen worden.
Ook het AED-apparaat en de bediening daarvan verdienen aandacht. Gevraagd kan worden of de gemeente daar een keer uitleg over kan geven.

5 De formulieren voor de privacywetgeving zijn alle ondertekend.

6 Punt 6 t/m 11 betreffen mogelijkheden voor het aanvullen van de kas en het werven van nieuwe leden. Niemand verwacht daar enig heil van. Mond-tot-mond reclame en gebruik van streekmedia verdienen de voorkeur. Wel kan gevraagd worden aan de leden om bij gebruik van Facebook af en toe te vertellen over gebeurtenissen op de club zodat dat een beetje gaat leven.
De stukjes in de media gingen tot nu toe voornamelijk over Keep Fit. De behoefte is er om meer als vereniging naar buiten te komen. Wel zal dan de badmintongroep stof daartoe moeten aanleveren.

12 Laurens heeft de nieuwe website vormgegeven en is daarmee klaar. Ziet er goed uit. Er moet door ons allen op gelet worden dat actuele informatie doorgegeven wordt en geplaatst.

13 Marcel wil eens bij Sporthuis Bergman informeren naar sportkleding met logo (naamsbekendheid van de vereniging.)

Sluiting van de vergadering.
Bert Hummel wordt bedankt voor zijn inzet als voorzitter de laatste jaren. De vereniging is blij dat hij dit wilde doen. Helaas was er niet op gerekend om een bloemetje te kopen. Schande! Sorry Bert.

Gonnie Dompeling-de Klerk