Privacybeleid

Wat betekent de AVG voor onze vereniging?

De persoonlijke gegevens, benodigd voor de bereikbaarheid van de leden zullen
worden opgeslagen bij de secretaris die tevens verantwoordelijk is voor het
bijhouden hiervan.
Die gegevens zijn: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.
Alle e-mailberichten aan de leden zullen alleen via de BCC verstuurd worden.
Het plaatsen van door derden en eigen mensen gemaakte foto’s op de website van
de vereniging en ook het gebruik ter promotie kan niet gezien worden als een
inbreuk op de privacy.
Alle aan de vereniging verschafte gegevens zullen nooit doorverkocht worden aan
derden en alleen worden doorgegeven aan derden met de uitdrukkelijke
toestemming van de betrokkene.
Na het beëindigen van het lidmaatschap zullen de gegevens verwijderd worden.
Uw rechten onder de AVG
– Recht op vergetelheid. U heeft het recht om online ‘vergeten’ te worden.
– Recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om de persoonsgegevens over te
dragen.
– Recht op inzage. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
– Recht op rectificatie. Dit is het recht om uw gegevens aan te laten passen.
– Recht op beperking van de verwerking. U heeft het recht om het gebruik van uw
gegevens te laten beperken.
– Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U heeft het recht op
een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
– Recht op bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de
gegevensverwerking. Bijvoorbeeld bij direct marketing

Download Toestemmingsverklaring