Ledeninformatie

Vakanties:

Van juni tot en met augustus wordt er niet gesport. Voor de overige vakanties wordt in onderling overleg vastgesteld of we wel of niet sporten.

Contributie:

De contributie €100 graag overmaken voor 1 december 2022 op IBAN-nummer NL18 RABO 0375825940 t.n.v. Sportvereniging Noordhorn onder vermelding van naam lid en welke sport.

Opzeggingen:

Wanneer je je lidmaatschap op wilt zeggen, dan moet dit zoals bij vele verenigingen  schriftelijk voor het einde van het seizoen! Gebruik hiervoor het formulier op de contactpagina.

Bestuursleden:

Leden die in het bestuur willen meedraaien zijn welkom!