Ledeninformatie

Vakanties:

Van juni tot en met augustus wordt er niet gesport. Voor de overige vakanties wordt in onderling overleg vastgesteld of we wel of niet sporten.

Contributie:

De contributie €100 graag overmaken voor 1 december 2022 op IBAN-nummer NL18 RABO 0375825940 t.n.v. Sportvereniging Noordhorn onder vermelding van naam lid en welke sport.

Opzeggingen:

Wanneer je je lidmaatschap op wilt zeggen, dan moet dit zoals bij vele verenigingen  schriftelijk voor het einde van het seizoen! Op deze datum moet de schriftelijke opzegging binnen zijn bij onze penningmeester. Mailadres: penningmeester@sportverenigingnoordhorn.nl

Bestuursleden:

Leden die in het bestuur willen meedraaien zijn welkom!

 

Bestuurswisseling:

SPORTVERENIGING NOORDHORN HEEFT EEN NIEUWE VOORZITTER.

Bert Hummel, die de laatste jaren voorzitter was van Sportvereniging Noordhorn, heeft zijn functie overgedragen  aan Martin van Rijn.

Hoewel het jammer is dat Bert ermee stopt – hij heeft de vereniging goed geholpen toen die moeite had om een voorzitter te vinden – is iedereen blij met Martin van Rijn.

Martin, komt met een groepje mannen iedere dinsdagavond uit Grijpskerk om te sporten. Het feit dat hij mee wil besturen laat zien dat hij de vereniging de moeite waard vindt.

De afgelopen jaren  waren er niet alleen leden die uit Noordhorn komen, maar ook uit Zuidhorn, Briltil, den Horn en Grijpskerk. De trainster van Keep Fit, Aafke Voskes, komt zelfs uit Niebert.

Keep Fit hoort samen met de Badmintongroep tot de vereniging. Zij vallen onder éen bestuur. Keep Fit verzorgt conditietraining, de Badmintongroep speelt, zoals de naam al aangeeft, badminton. Alles één keer per week.

Op bijgaande foto staat links, met bloemen, Bert Hummel en rechts, met paars shirt Martin van Rijn.

Beste leden van Sportvereniging Noordhorn,

Volgende week donderdag, 21 april 2022, 8 uur, is er ledenvergadering. Dat is op de avond die normaal is gereserveerd voor badminton.
We willen vergaderen in de gymzaal.
Het is meteen een goeie gelegenheid voor de leden van de twee clubs om met elkaar kennis te maken.

Op de agenda staan:

— De begroting, de financiele situatie,  de hoogte van de contributie.
— Het leden-tekort en wat daaraan te doen.
— De verenigingsstructuur en de consequenties daarvan.

Het zou leuk zijn als iedereen iets te drinken/ eten meeneemt als afsluiting van de avond en het seizoen. Gewoon wat je zelf lekker vindt. Ook een glas of beker.

Tot dan,

Gonnie